Alt_våre kurs

Viktig informasjon om kurset:

Hvert avsnitt i kurset består av en video. Når du har sett ferdig videoen så vil avsnittet bli registrert som fullført. Dette vises ved at felt med hake til høyre blir grønn.

Når alle avsnitt er fullført så får du tilgang på vår test.

Teksting og avspilling av video:

følgende funksjoner er tilgjengelig under avspilling (menyen kommer opp når du plasserer musen/fingeren over videoen):

  • Start/stopp avspilling
  • Juster lyd
  • Slå av og på teksting
  • Skru av/på fullskjermsvisning

Våre kurs