Kapittel 16 | Arbeidsstation for oppsett, fjerning, re-teiping og re-påsetting